Thursday, November 6, 2014

Zelf lesmateriaal maken

'Leerkrachten moeten zelf lesmateriaal kunnen maken' kopten de grote landelijke media vandaag.Het idee is dat leraren niet afhankelijk moeten zijn van de drie grote uitgeverijen van schoolboeken, maar moeten zelf kunnen bepalen welk lesmateriaal ze gebruiken. Bovendien moeten ze dit materiaal ook zelf kunnen maken en uitwisselen.

De Stichting Leermiddelen Keuze* wil met behulp van studenten van de lerarenopleidingen van Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en de Rijksuniversiteit Groningen digitaal en papieren lesmateriaal gaan beoordelen op kwaliteit en vervolgens voor iedereen beschikbaar stellen.

De minister heeft al interesse getoond voor het initiatief, en D66 zal het voorstellen bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs.

Kanttekeningen

Dit klinkt natuurlijk als een prima plan, waarbij leerkrachten hun kennis en kunde kunnen gebruiken om het onderwijs beter en goedkoper te maken. Omdat het zo’n goed idee is plaats ik hier graag de volgende kanttekeningen bij, mede vanuit mijn ervaringen uit het project Book2Fit:

  • In lesmateriaal gaat het niet alleen over de enkele les, maar juist ook over een complete methode die een leerling moet begeleiden van “zero to hero”. Veel leerkrachten zullen prima in staat zijn om uitstekend lesmateriaal te produceren, maar wie zorgt het dat het ook in een methode past?
  • In het verlengde hiervan is het belangrijk dat lesmateriaal goed gecategoriseerd wordt, zodat het teruggevonden kan worden voor hergebruik. Voordat je als ijverige leerkracht zelf lesmateriaal maakt over bijvoorbeeld Ebola is het nuttig om te controleren of een collega niet ook al een prima les hierover beschikbaar heeft gesteld. Om lesmateriaal goed te kunnen Metadateren om het uitwisselbaar en toetsbaar te maken heeft Edustandaard het Onderwijsbegrippenkader opgesteld. Ik zou hopen dat alle nieuwe initiatieven gebruik zullen maken van het OBK.
  • Uit eerdere initiatieven zoals Wikiwijs blijkt dat het maken van lesmateriaal geen sinecure is. Goed dat de stichting de kwaliteit wil gaan garanderen. Doen zij ook een controle op het authentiek zijn van het lesmateriaal (auteursrechtcontrole)?
  • Bij dit soort initiatieven zal de 1% regel voor communities zeer waarschijnlijk ook gelden: er zijn veel meer afnemers dan aanbieders. Wellicht zal de 1% actieve bijdragers moeten worden vrijgesteld om lesmateriaal te maken, of stel ik dan grote uitgeverij van schoolboeken nummer 4 voor? De minister heeft al aangegeven dat overheid zich er niet mee moet bemoeien.


Book2Fit

Ik heb zelf mogen bijdragen aan Book2Fit. Een tool waarin Daidalos (nu HintTech), Ricoh en IT-workz al in 2008 samen hebben gewerkt aan een tool die leerkrachten in staat stelt om zelf lesmateriaal samen te stellen.

Binnen Book2Fit hebben we ervoor gekozen om juist samen te werken met de drie grote uitgeverijen van schoolboeken. Zij hebben materiaal ter beschikking gesteld voor leerkrachten om mee te arrangeren.

Daarom konden leerkrachten hun vertrouwde lesmethode blijven gebruiken en tegelijkertijd inhoud van de methode naar eigen wensen aanpassen. In deze benadering maakt het niet uit of een docent daar voorzichtig mee begint, of meteen een groot deel van het materiaal zelf maakt of arrangeert.

*Ik heb zelf geen Stichting Leermiddelen Keuze kunnen vinden, kent iemand ze?

No comments:

Post a Comment